středa 19. března 2014

19.3 Jak založit a provozovat komunitní zahrady a potravinové kluby

Jan Valeška a Míla Kettnerová se podělí o své zkušenosti se zakládáním a provozem komunitních zahrad a potravinových klubů a Kristina Papoušková, Martin Kábele a Monika Hillebrandová nás zasvětí do pražských komunitních zahrad. 

Jan Valeška bude sdílet své zkušenosti se vznikem a provozem potravinových komunit (bioklubů), bedýnkových systémů a komunitních zemědělských hospodářství a zahrad.
Jan Valeška je ředitel občanského sdružení PRO-BIO LIGA, které se zabývá vzděláváním a osvětou v udržitelném zemědělství. Předseda České technologické platformy pro ekologické zemědělství, která propojuje výzkum a praxi ekologického zemědělství.
V současnosti se zabývá především podporou systému komunitou podporovaného zemědělství, tedy komunitních hospodářství, solidárních spotřebitelských skupin a komunitních zahrad.
Více informací zde: www.biospotrebitel.cz  www.kpzinfo.cz

Míla Kettnerová se podělí o své zkušenosti založením a provozem komunitní zahrady - KomPot, která je první spotřebiteli založené a provozované hospodářství v ČR. 
Občanské sdružení KomPot provozuje v obci Středokluky komunitní, produkční zahradu. Členové občanského sdružení se skládají na provoz zahrady a mohou si tak mezi sebe rozdelit veškerou její produkci.
KomPot je zároveň prostor pro vzdělávací, osvětové i volnočasové aktivity související se zahradnictvím, ekologickým zemědělstvím, péčí o půdu a v širším smyslu udržitelným rozvojem, zaměřené na děti i dospělé. Zahrada funguje na principu komunitou podporovaného zemědělství (KPZ), kdy všichni sdílejí přínosy a rizika hospodaření a více či méně se podílejí na produkci a chodu hospodářství. KPZ přináší vyšší zapojení lidí do produkce a distribuce potravin a vytváří tak jednotící společný zájem, kterým jsou potraviny jakožto základní lidská potřeba. Projekt tak přispívá k vyšší ekonomické nezávislosti regionu využitím a recirkulací místního kapitálu a příznivější environmentální přístupy.
Míla Ketterová pracuje od roku 2012 v PRO-BIO LIZE  jako koordinátor projektů komunitou podporovaného zemědělství. Současně je také zaměstnána na Bioinsitutu jako koordinátorka České technologické platformy pro ekologické zemědělství a hlavně je nadšenou zelinářkou komunitní zahrady KomPot.
Více informací zde: www.kom-pot.cz   www.kpzinfo.cz


Kristina Papoušková a Martin Kábele z komunitní zahrady ZEBRA, která vznikla v loňském roce v srdci starého Braníku, se podělí o zkušenosti jak vyjednávat z úřady o pozemku a spolupráci, jaké další nástrahy Vás při zakládání zahrad čekají. Jak zapojovat veřejnost a z čeho provoz zahrady financovat.

Monika Hillebrandová nas seznámí s plány na otevření první komunitní zahrady na Černém mostě, která se otevírá 26.3.2014

Tématické večery AS probíhají od 18 do 21 hod v prostorách Creative Gate
Jindřišská 5, Praha 1 - u Václavského náměstí.
Jindřišská pasáž III. schodiště vedle kadeřnictví.
http://www.creativegate.cz/kontakt

Vstupné na tématické večery AS v Creative gate jaro 2014
veřejnost:            250 kč
posluchači AS:  150 kč 

Pro účast na tématickém večeru je nutná rezervace.
Místo můžete rezervovat zde: 

Žádné komentáře:

Okomentovat